T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

"Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?” Konferansı

Güncelleme Tarihi: 18/10/2016

“Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?” başlıklı Konferans TBMM Genel Sekreterliği ev sahipliğinde Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) işbirliği ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun desteğiyle TBMM Büyük Grup Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
 
TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, İDKK Başkanı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu, TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever ve KİDDER Başkanı Faruk Uysal’ın açılış  konuşmaları yaptıkları Konferansta, TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek öğleden sonraki bölümde bir konuşma yapmışlardır.
 
Sayın Hatipoğlu Açılış Konuşmasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulu olarak bu tür konferans ve etkinliklerin Ülkemizde gerek iç denetim gerekse iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim alanındaki birikimlerin, paylaşılması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması adına önemli olduğunun altını çizerek,  gerek kamuda ve gerekse özel sektörde benimsenen çalışma kültürü dolayısıyla iç denetimin uygulamada bir takım farklılıklar gösterebileceği ancak bu farklılıkların her iki sektör açısından da dikkate alınması gereken bir tecrübe zenginliği olarak algılanmasının iç denetimin etkinliğinin artırılmasında önemli bir kazanım olacağına inandığını ifade etmiştir.
 
İDKK Üyesi ve Kalkınma Müsteşar Yardımcısı Sayın Erhan Usta “Yönetimin Performans Hedefini Sağlamada İç Denetimin Rolü ve Sorumlulukların Kapsamı” konulu Oturumda Oturum Başkanlığı yaptığı Konferansta, İDKK Üyesi ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Burhanettin Aktaş “Kurumsal Risk Yönetimi Sürecinde İç Denetimin Yönetime Katkısı” konulu Oturumda bir konuşma gerçekleştirmişlerdir.
 
İDKK Başkanı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İlhan Hatipoğlu “Kamu İdarelerinde İç Denetimin 10 Yıllık Geçmişi ve Özel Sektör Karşılaştırmalarıyla Geleceğe İlişkin Değerlendirmeler” konulu Panelde, Panel Başkanlığı yapmışlardır. Panel Başkanlığı konuşmalarında Sayın Hatipoğlu, Kurul olarak 2013 ve 2014 yıllarında Kamu İç Denetim Rehberi ile Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberini yayımladıklarını, 2015 yılında ise Performans Denetimi Rehberini yayımlamayı hedeflediklerini ifade etmiştir. Ayrıca, iç denetim faaliyetlerinin planlamadan izlemeye kadar tüm süreçlerini kapsayan Kamu İç Denetim Yazılımını (İçDen) geliştirdiklerini ve 2015 yılı itibariyle kamu iç denetçilerinin %76’sının İçDen'i kullanacağını belirtmiştir. 2015 yılının kamu iç denetimi açısından performans denetimi, kalite güvence ve eğitim yılı olacağının vurgulayan Sayın Hatipoğlu; iç denetim yüksek lisans programı ile uluslararası iç denetim sertifika programlarının öncelikli konuları arasında yer aldığını açıklamıştır.
 
Panelde ayrıca İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Sayın Halis Kıral merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında kamu iç denetimin geleceğine ilişkin bir konuşma gerçekleştirmiştir.1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg