T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tarihçe

Güncelleme Tarihi: 09/05/2019

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri bünyesinde iç denetim sisteminin kurulması öngörülmüş ve bu çerçevede Bakanlığımızda İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuş, Müsteşarlık Makamının 09.03.2009 tarihli ve 74 sayılı Onayı ile İç Denetim Birimi Başkanı görevlendirilmiş, Birim Yönergesi ve Denetim Rehberi hazırlanarak Başkanlığımızın idari ve teknik alt yapısının oluşturulması çalışmaları 2009 yılında tamamlanmıştır.
 
İç Denetim Birimi Başkanlığında halen 28 İç Denetçi görev yapmaktadır.