T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Denetimin Kapsamı ve Amacı

Güncelleme Tarihi: 09/04/2014

İç Denetimin Kapsamı ve Amacı

İç denetim, kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. 

İç denetçiler; risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar. 

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı dahil bütün birimlerin idari ve mali nitelikteki tüm faaliyet, sistem, süreç, proje, karar ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. 

İç denetim; Bakanlığımızın faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun planlanmasını ve yürütülmesini, kurumun hedeflerini gerçekleştirmeyi ve kuruma değer kazandırmayı, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesini, nesnel güvence sağlamayı amaçlar. 

İç denetim geleceğe odaklıdır. 

Hedeften sapmaları tespit eder, hedefe ulaşmayı sağlayacak makro düzeyde değerlendirmeler yapar. İç denetimde kadavra üzerinde otopsi yapan hekim anlayışı yoktur. Poliklinik hizmeti veren hekim anlayışı vardır. İç denetimin idareye değer katma fonksiyonundan amaç; idareye yeni bir bakış açısı kazandırmak, iş ve işlemlerin daha iyi yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için idareye yardımcı olmaktır. 

İç denetim risk odaklı bir denetimdir. 

Bakanlığımızın amaç ve hedeflerine ulaşma yeteneğini olumsuz şekilde etkileyebilecek risklerin var olabileceği ve bu risklerin gerçekleşme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda iç denetim; öncelikle iş akış şemalarına uygun olarak risk değerlendirmesi yapar. Denetçi sayısı, zaman ve mali kaynaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle, en riskli alanlardan başlanarak belli plan ve programlar dahilinde iç denetim gerçekleştirilir. 

İç denetimde amaç; hatalı iş ve işlemlere sebep olan personeli bulup cezalandırmak değil, Bakanlığımızın amaç ve hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek riskleri tespit ederek, bu riskleri ortadan kaldıracak veya kontrol altına alabilecek önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunarak idareye yardımcı olmaktır.