T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Denetim ve İç Kontrol Makaleleri

Güncelleme Tarihi: 08/10/2019

türkiye'deki kamu iç denetim sisteminin uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde inc..pdf
AB_Uyum_Ic_Denetim_Dis_Denetim_Konf_son.pdf
turk_kamu_yonetiminde_teftis_ve_ic_denetim.pdf
Türkiye'de Teftiş ve İç Denetim.pdf
BİR YÖNETİM FONKSİYONU OLARAK İÇ DENETİM.pdf
İç Denetim-Stratejik Plan-Performans Yönetimi Çerçevesinde Kavramsal Değ..pdf
Bir-Guvence-Modeli-Olarak-Ic-Denetim.pdf
kamuda-yeni-denetim-sistemi-ic-denetim.pdf
Kamuda_Ozelde_Icdenetim.pdf
İÇ DENETİM VE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR.pdf
YÖNETİMDE İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE DIŞ DENETİM FONKSİYONLARININ BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ.pdf
Plan-Bütçe İlişkisi Açısından İç Denetim.pdf
İÇ DENETİM VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLİŞKİSİ.pdf
İÇ KONTROL SİSTEMİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLİŞKİSİ.pdf
iyi-mali-yonetimin-gerceklestirilmesinde-ic-kontrol-ve-denetimi.pdf
Kamu İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Bilgi ve İletişimin Önemi.pdf
Kamu İdarelerinin Etkin Yönetiminde İç Kontrol Uygulamalarının Rolü.pdf
KAMUDA İÇ KONTROL SİSTEMİ.pdf
Türkiye'de İç Kontrol Kavramı Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi.pdf
İŞLETMELERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ.pdf
DENETİM KALİTESİNDE DENETİM KOMİTESİNİN ETKİNLİĞİ.pdf
Turizm Sektöründe Kurumsal Yönetim Anlayışı ve İç Denetim İlişkisi.pdf
Kurumsal Firmaların İç Kontrol, İç Denetim ve Riske Yaklaşımları.pdf
KURUMSAL-YÖNETİM-VE-İÇ-DENETİM-İLİŞKİSİ.pdf
WHISTLEBLOWING (BİLGİ İFŞASI, İHBAR) ve YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE İÇ DENETİMİN DEĞİŞEN ve GELİŞEN ROLÜ.pdf
Risk Odaklı İç Denetim.pdf
KİT’LERDE KURUMSAL YÖNETİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN ROLÜ.pdf